تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا

1 NOK
=
0.145 AUD
1 کرون نروژبرابر است با0.145 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با6.913 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.145 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.145 دلار استرالیا. نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا دیروز 0.145 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.139 0.144 کمترین
0.146 0.146 بیشترین
0.144 0.145 میانگین
0.002 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا

1 کرون نروژ
=
0.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.45 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.62 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
7.23 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
14.46 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
21.7 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
28.93 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
36.16 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
72.32 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
144.65 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
723.23 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به کرون نروژ

1 دلار استرالیا
=
6.91 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
69.13 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
172.83 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
345.67 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
691.34 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,037.01 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,382.68 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,728.35 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,456.69 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
6,913.39 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
34,566.93 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,450 تومان معامله می شد.

37,700 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 37,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 37,670 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/NOK فارکس می توانید کرون نروژ خود را به دلار استرالیا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)