تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ

1 KRW
=
0.006 HKD
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.006 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با165.436 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.006 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.006 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ دیروز 0.006 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.006 0.006 کمترین
0.006 0.006 بیشترین
0.006 0.006 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ

1 وون کره جنوبی
=
0.01 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.06 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
0.15 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
0.3 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
0.6 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
0.91 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1.21 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1.51 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
3.02 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
6.04 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
30.22 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به وون کره جنوبی

1 دلار هنگ کنگ
=
165.44 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,654.36 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
4,135.91 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
8,271.82 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
16,543.64 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
24,815.46 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
33,087.27 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
41,359.09 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
82,718.19 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
165,436.37 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
827,181.85 وون کره جنوبی
3,930 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.51 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,910 تومان معامله می شد.

6,500 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 6,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,530 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)