تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس

1 KRW
=
0.001 CHF
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با1,496.473 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 0.001 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.001 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سوئیس

1 وون کره جنوبی
=
0 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.01 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.02 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.03 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
0.07 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
0.1 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
0.13 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
0.17 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
0.33 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
0.67 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
3.34 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به وون کره جنوبی

1 فرانک سوئیس
=
1,496.47 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
14,964.73 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
37,411.83 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
74,823.66 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
149,647.33 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
224,470.99 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
299,294.65 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
374,118.32 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
748,236.63 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,496,473.27 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
7,482,366.33 وون کره جنوبی
3,855 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 3,855 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.26 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,845 تومان معامله می شد.

57,700 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 57,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,900 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)