تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

1 KRW
=
0.001 CAD
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با998.606 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.001 دلار کانادا. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

1 وون کره جنوبی
=
0 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.01 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.03 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.05 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
0.1 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
0.15 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
0.2 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
0.25 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
0.5 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
5.01 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

1 دلار کانادا
=
998.61 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
9,986.06 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
24,965.15 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
49,930.3 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
99,860.6 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
149,790.9 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
199,721.2 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
249,651.5 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
499,303.01 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
998,606.02 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
4,993,030.08 وون کره جنوبی
4,305 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 4,305 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,285 تومان معامله می شد.

43,000 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 43,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)