تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

1 JPY
=
0.046 DKK
1 ین ژاپنبرابر است با0.046 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با21.694 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.046 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.046 کرون دانمارک. نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک دیروز 0.046 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.045 0.045 کمترین
0.048 0.047 بیشترین
0.047 0.046 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

1 ین ژاپن
=
0.05 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.46 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
1.15 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
2.3 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
4.61 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
6.91 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
9.22 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
11.52 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
23.05 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
46.1 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
230.48 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

1 کرون دانمارک
=
21.69 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
216.94 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
542.34 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
1,084.68 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
2,169.37 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
3,254.05 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
4,338.73 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
5,423.42 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
10,846.83 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
21,693.67 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
108,468.34 ین ژاپن
34,450 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 34,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 240 تومان (0.7 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,210 تومان معامله می شد.

7,470 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/JPY و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)