تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

1 HKD
=
0.113 CHF
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.113 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با8.881 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.113 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.113 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس دیروز 0.113 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.108 0.110 کمترین
0.113 0.113 بیشترین
0.111 0.112 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

1 دلار هنگ کنگ
=
0.11 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
1.13 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.82 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
5.63 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
11.26 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
16.89 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
22.52 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
28.15 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
56.3 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
112.6 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
563.01 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

1 فرانک سوئیس
=
8.88 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
88.81 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
222.02 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
444.04 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
888.08 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,332.12 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,776.16 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
2,220.2 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
4,440.41 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
8,880.82 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
44,404.09 دلار هنگ کنگ
7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

65,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 65,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 65,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)