تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 HKD
=
0.173 CAD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.173 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با5.796 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.173 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.173 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا دیروز 0.172 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.169 0.171 کمترین
0.175 0.173 بیشترین
0.172 0.172 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.73 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.31 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
8.63 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
17.25 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
25.88 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
34.51 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
43.14 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
86.27 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
172.55 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
862.73 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 دلار کانادا
=
5.8 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
57.96 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
144.89 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
289.78 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
579.56 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
869.33 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,159.11 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,448.89 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,897.78 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,795.56 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
28,977.78 دلار هنگ کنگ
7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

42,550 تومان

قیمت دلار کانادا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)