تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 HKD
=
0.175 CAD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.175 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با5.722 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.175 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.175 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا دیروز 0.173 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.168 0.172 کمترین
0.175 0.175 بیشترین
0.172 0.173 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.75 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.37 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
8.74 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
17.48 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
26.22 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
34.95 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
43.69 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
87.39 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
174.77 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
873.87 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 دلار کانادا
=
5.72 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
57.22 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
143.04 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
286.08 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
572.17 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
858.25 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,144.34 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,430.42 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,860.85 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,721.69 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
28,608.47 دلار هنگ کنگ
6,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 6,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,390 تومان معامله می شد.

36,590 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,590 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (0.73 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 36,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)