تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 HKD
=
0.195 AUD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.195 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با5.134 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.195 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.195 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا دیروز 0.195 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.187 0.194 کمترین
0.198 0.198 بیشترین
0.193 0.196 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.19 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.95 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
4.87 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
9.74 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
19.48 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
29.22 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
38.96 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
48.7 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
97.39 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
194.79 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
973.93 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 دلار استرالیا
=
5.13 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
51.34 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
128.35 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
256.69 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
513.39 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
770.08 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,026.77 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,283.46 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,566.93 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,133.86 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
25,669.29 دلار هنگ کنگ
7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

37,710 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 37,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 37,620 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)