تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 HKD
=
0.201 AUD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.201 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با4.983 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.201 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.201 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا دیروز 0.198 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.186 0.198 کمترین
0.201 0.201 بیشترین
0.196 0.199 میانگین
0.004 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.2 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
2.01 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
5.02 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
10.03 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
20.07 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
30.1 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
40.13 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
50.17 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
100.33 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
200.66 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
1,003.32 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 دلار استرالیا
=
4.98 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
49.83 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
124.59 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
249.17 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
498.35 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
747.52 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
996.69 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,245.87 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,491.73 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
4,983.46 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
24,917.3 دلار هنگ کنگ
6,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 6,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,390 تومان معامله می شد.

31,880 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 31,880 تومان است که نسبت به روز گذشته 290 تومان (0.9 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,170 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)