تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

1 DKK
=
0.127 CHF
1 کرون دانمارکبرابر است با0.127 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با7.861 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 0.127 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.127 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس دیروز 0.128 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.126 0.127 کمترین
0.130 0.130 بیشترین
0.129 0.129 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

1 کرون دانمارک
=
0.13 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
1.27 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
3.18 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
6.36 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
12.72 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
19.08 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
25.44 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
31.8 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
63.6 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
127.21 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
636.03 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

1 فرانک سوئیس
=
7.86 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
78.61 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
196.53 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
393.06 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
786.12 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,179.19 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,572.25 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,965.31 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
3,930.62 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
7,861.24 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
39,306.19 کرون دانمارک
7,400 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 7,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.67 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,450 تومان معامله می شد.

58,200 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 58,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.17 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 58,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)