تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

1 DKK
=
0.2 CAD
1 کرون دانمارکبرابر است با0.2 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با4.99 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 برابر 0.200 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.200 دلار کانادا. نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا دیروز 0.200 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.196 0.196 کمترین
0.200 0.200 بیشترین
0.198 0.197 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

1 کرون دانمارک
=
0.2 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
2 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
5.01 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
10.02 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
20.04 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
30.06 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
40.08 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
50.1 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
100.19 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
200.38 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
1,001.9 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

1 دلار کانادا
=
4.99 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
49.9 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
124.76 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
249.52 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
499.05 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
748.57 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
998.1 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,247.62 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,495.25 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
4,990.5 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
24,952.49 کرون دانمارک
8,420 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 8,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (1.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,520 تومان معامله می شد.

42,000 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 42,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 700 تومان (1.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)