تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

1 DKK
=
0.197 CAD
1 کرون دانمارکبرابر است با0.197 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با5.079 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.197 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.197 دلار کانادا. نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا دیروز 0.197 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.190 0.196 کمترین
0.201 0.201 بیشترین
0.196 0.199 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا

1 کرون دانمارک
=
0.2 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.97 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.92 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
9.84 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
19.69 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
29.53 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
39.38 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
49.22 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
98.44 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
196.88 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
984.38 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به کرون دانمارک

1 دلار کانادا
=
5.08 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
50.79 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
126.98 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
253.97 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
507.93 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
761.9 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,015.86 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,269.83 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,539.66 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
5,079.32 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
25,396.59 کرون دانمارک
7,410 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 7,410 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,400 تومان معامله می شد.

37,620 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 37,620 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,570 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)