تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

1 DKK
=
0.216 AUD
1 کرون دانمارکبرابر است با0.216 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با4.64 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا امروز دوشنبه 25 تیر 1403 برابر 0.216 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.216 دلار استرالیا. نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا دیروز 0.215 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.215 0.215 کمترین
0.223 0.217 بیشترین
0.218 0.216 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا

1 کرون دانمارک
=
0.22 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
2.16 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
5.39 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
10.78 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
21.55 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
32.33 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
43.1 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
53.88 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
107.75 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
215.51 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
1,077.53 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به کرون دانمارک

1 دلار استرالیا
=
4.64 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
46.4 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
116.01 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
232.01 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
464.02 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
696.04 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
928.05 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,160.06 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,320.12 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
4,640.24 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
23,201.22 کرون دانمارک
8,480 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 8,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,490 تومان معامله می شد.

39,330 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 39,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 39,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)