تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

1 AFN
=
0.022 AUD
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.022 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با46.146 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.022 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.022 دلار استرالیا. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا دیروز 0.022 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.020 0.021 کمترین
0.022 0.022 بیشترین
0.021 0.022 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.22 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.54 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
1.08 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
2.17 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
3.25 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
4.33 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
5.42 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
10.84 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
21.67 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
108.35 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

1 دلار استرالیا
=
46.15 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
461.46 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,153.64 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,307.28 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
4,614.57 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
6,921.85 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
9,229.14 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
11,536.42 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
23,072.85 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
46,145.7 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
230,728.5 افغانی افغانستان
923 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 923 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 928 تومان معامله می شد.

42,600 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 43,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به دلار استرالیا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)