تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 TMT
=
3.067 NOK
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.067 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.326 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 3.067 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 3.067 کرون نروژ. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ دیروز 3.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
2.968 3.037 کمترین
3.198 3.196 بیشترین
3.104 3.118 میانگین
0.053 0.053 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 منات ترکمنستان
=
3.07 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
30.67 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
76.67 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
153.34 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
306.68 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
460.02 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
613.36 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
766.7 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
1,533.4 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
3,066.8 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
15,334 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 کرون نروژ
=
0.33 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.26 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8.15 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16.3 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
32.61 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
48.91 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
65.21 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
81.52 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
163.04 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
326.07 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,630.36 منات ترکمنستان
14,520 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 14,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,470 تومان معامله می شد.

4,735 تومان

قیمت کرون نروژ امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,735 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,765 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)