تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 TMT
=
3.024 NOK
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.024 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.331 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 3.024 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 3.024 کرون نروژ. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ دیروز 3.025 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
2.974 3.025 کمترین
3.165 3.165 بیشترین
3.075 3.091 میانگین
0.050 0.042 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 منات ترکمنستان
=
3.02 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
30.24 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
75.59 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
151.19 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
302.37 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
453.56 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
604.74 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
755.93 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
1,511.86 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
3,023.71 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
15,118.57 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 کرون نروژ
=
0.33 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.31 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8.27 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16.54 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
33.07 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
49.61 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
66.14 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
82.68 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
165.36 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
330.72 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,653.6 منات ترکمنستان
16,440 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 16,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,530 تومان معامله می شد.

5,440 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 5,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)