تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ

1 TMT
=
2.232 HKD
1 منات ترکمنستانبرابر است با2.232 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.448 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 2.232 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 2.232 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ دیروز 2.232 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
2.225 2.225 کمترین
2.238 2.237 بیشترین
2.231 2.230 میانگین
0.004 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ

1 منات ترکمنستان
=
2.23 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
22.32 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
55.81 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
111.62 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
223.24 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
334.86 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
446.48 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
558.1 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
1,116.21 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
2,232.42 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
11,162.09 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به منات ترکمنستان

1 دلار هنگ کنگ
=
0.45 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
4.48 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
11.2 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
22.4 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
44.79 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
67.19 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
89.59 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
111.99 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
223.97 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
447.94 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
2,239.72 منات ترکمنستان
14,470 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 14,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,490 تومان معامله می شد.

6,480 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 6,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)