تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

1 TJS
=
0.971 NOK
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.971 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با1.03 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.971 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.971 کرون نروژ. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ دیروز 0.976 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.953 0.973 کمترین
1.025 1.022 بیشترین
0.992 1.000 میانگین
0.018 0.017 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ

1 سامانی تاجیکستان
=
0.97 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
9.71 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
24.27 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
48.53 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
97.07 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
145.6 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
194.13 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
242.67 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
485.34 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
970.67 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
4,853.36 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به سامانی تاجیکستان

1 کرون نروژ
=
1.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
10.3 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
25.76 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
51.51 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
103.02 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
154.53 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
206.04 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
257.55 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
515.11 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,030.21 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
5,151.07 سامانی تاجیکستان
4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

4,755 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,755 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,770 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)