تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

1 TJS
=
0.62 DKK
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.62 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با1.613 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.620 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.620 کرون دانمارک. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک دیروز 0.623 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.621 0.621 کمترین
0.648 0.645 بیشترین
0.637 0.632 میانگین
0.007 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک

1 سامانی تاجیکستان
=
0.62 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
6.2 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
15.5 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
30.99 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
61.98 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
92.97 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
123.97 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
154.96 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
309.91 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
619.83 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
3,099.13 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به سامانی تاجیکستان

1 کرون دانمارک
=
1.61 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
16.13 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
40.33 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
80.67 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
161.34 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
242 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
322.67 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
403.34 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
806.68 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,613.35 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
8,066.77 سامانی تاجیکستان
4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

7,440 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.4 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)