تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 TJS
=
32.849 ARS
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با32.849 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.03 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 32.849 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 32.849 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین دیروز 32.702 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
31.651 31.868 کمترین
32.861 32.861 بیشترین
31.995 32.223 میانگین
0.263 0.352 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 سامانی تاجیکستان
=
32.85 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
328.49 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
821.22 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1,642.44 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
3,284.88 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
4,927.32 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
6,569.76 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
8,212.2 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
16,424.39 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
32,848.79 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
164,243.95 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 پزو آرژانتین
=
0.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.3 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.76 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.52 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3.04 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
4.57 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
6.09 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
7.61 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
15.22 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
30.44 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
152.21 سامانی تاجیکستان
4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (1.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به سامانی تاجیکستان و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)