تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 TJS
=
78.944 ARS
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با78.944 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.013 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 78.944 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 78.944 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین دیروز 78.937 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
75.009 77.715 کمترین
79.038 79.038 بیشترین
76.968 78.433 میانگین
1.252 0.412 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین

1 سامانی تاجیکستان
=
78.94 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
789.44 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
1,973.59 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
3,947.19 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
7,894.38 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
11,841.56 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
15,788.75 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
19,735.94 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
39,471.88 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
78,943.76 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
394,718.82 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به سامانی تاجیکستان

1 پزو آرژانتین
=
0.01 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.13 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.32 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
0.63 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1.27 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1.9 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2.53 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3.17 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6.33 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12.67 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
63.34 سامانی تاجیکستان
6,180 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 6,180 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (1.81 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,070 تومان معامله می شد.

78 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 78 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (2.63 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 76 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به سامانی تاجیکستان و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)