تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

1 SYP
=
0.028 ARS
1 پوند سوریهبرابر است با0.028 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با35.25 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 0.028 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.028 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین دیروز 0.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
0.027 0.027 کمترین
0.028 0.028 بیشترین
0.027 0.028 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

1 پوند سوریه
=
0.03 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
0.28 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
0.71 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1.42 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
2.84 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
4.26 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
5.67 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
7.09 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
14.18 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
28.37 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
141.84 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

1 پزو آرژانتین
=
35.25 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
352.5 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
881.26 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
1,762.52 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
3,525.04 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
5,287.56 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
7,050.08 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
8,812.6 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
17,625.2 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
35,250.4 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
176,252.02 پوند سوریه
394 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 394 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 393 تومان معامله می شد.

139 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 139 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 139 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)