تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

1 SYP
=
0.067 ARS
1 پوند سوریهبرابر است با0.067 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با14.891 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 0.067 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.067 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین دیروز 0.068 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
0.065 0.067 کمترین
0.068 0.068 بیشترین
0.067 0.067 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

1 پوند سوریه
=
0.07 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
0.67 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
1.68 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
3.36 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
6.72 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
10.07 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
13.43 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
16.79 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
33.58 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
67.16 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
335.78 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

1 پزو آرژانتین
=
14.89 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
148.91 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
372.27 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
744.54 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
1,489.08 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
2,233.62 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
2,978.16 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
3,722.69 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
7,445.39 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
14,890.78 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
74,453.89 پوند سوریه
453 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 453 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.89 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 449 تومان معامله می شد.

67 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 67 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.52 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 66 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)