تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

1 SGD
=
8.022 SEK
1 دلار سنگاپوربرابر است با8.022 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.125 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 8.022 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 8.022 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد دیروز 8.026 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
7.659 7.832 کمترین
8.045 8.045 بیشترین
7.810 7.933 میانگین
0.106 0.068 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

1 دلار سنگاپور
=
8.02 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
80.22 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
200.55 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
401.1 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
802.2 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,203.3 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,604.41 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,005.51 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
4,011.01 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
8,022.03 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
40,110.13 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

1 کرون سوئد
=
0.12 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.25 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.12 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.23 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.47 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
18.7 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
24.93 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.16 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
62.33 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
124.66 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
623.28 دلار سنگاپور
47,400 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 47,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,350 تومان (2.77 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 48,750 تومان معامله می شد.

5,910 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 5,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 160 تومان (2.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,070 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)