تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

1 SGD
=
5.821 HKD
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.821 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.172 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 5.821 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 5.821 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ دیروز 5.826 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
5.796 5.796 کمترین
5.925 5.844 بیشترین
5.847 5.819 میانگین
0.033 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

1 دلار سنگاپور
=
5.82 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
58.21 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
145.54 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
291.07 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
582.14 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
873.21 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,164.29 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,455.36 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,910.71 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,821.43 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
29,107.14 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.72 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.29 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
8.59 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
17.18 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
25.77 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
34.36 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
42.94 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
85.89 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
171.78 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
858.9 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,700 تومان معامله می شد.

7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,340 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار SGD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار SGD/HKD فارکس می توانید دلار سنگاپور خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)