تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

1 SGD
=
5.105 DKK
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.105 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.196 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 5.105 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 5.105 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک دیروز 5.094 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
5.092 5.092 کمترین
5.160 5.136 بیشترین
5.118 5.109 میانگین
0.015 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

1 دلار سنگاپور
=
5.11 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
51.05 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
127.63 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
255.26 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
510.52 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
765.78 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,021.04 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,276.3 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,552.59 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
5,105.19 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
25,525.93 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

1 کرون دانمارک
=
0.2 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.96 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.9 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
9.79 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
19.59 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
29.38 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
39.18 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
48.97 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
97.94 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
195.88 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
979.4 دلار سنگاپور
43,100 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 43,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,300 تومان معامله می شد.

8,440 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)