تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

1 SGD
=
255.131 ARS
1 دلار سنگاپوربرابر است با255.131 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.004 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 برابر 255.131 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 255.131 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین دیروز 254.926 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
191.935 254.922 کمترین
260.083 257.570 بیشترین
234.630 256.182 میانگین
26.451 0.647 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

1 دلار سنگاپور
=
255.13 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
2,551.31 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
6,378.28 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
12,756.56 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
25,513.12 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
38,269.68 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
51,026.24 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
63,782.8 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
127,565.6 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
255,131.2 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
1,275,655.98 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.04 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.1 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.2 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.39 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.59 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.78 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.98 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
1.96 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
3.92 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
19.6 دلار سنگاپور
36,520 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 36,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,490 تومان معامله می شد.

143 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 143 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 143 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)