تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

1 SGD
=
686.848 ARS
1 دلار سنگاپوربرابر است با686.848 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 686.848 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 686.848 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین دیروز 685.917 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
633.516 667.162 کمترین
686.848 686.848 بیشترین
651.701 674.544 میانگین
17.467 6.234 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

1 دلار سنگاپور
=
686.85 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
6,868.48 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
17,171.2 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
34,342.4 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
68,684.8 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
103,027.2 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
137,369.6 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
171,712 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
343,423.99 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
686,847.99 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
3,434,239.94 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.04 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.07 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.22 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.29 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.36 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.73 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1.46 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
7.28 دلار سنگاپور
43,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 43,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,250 تومان معامله می شد.

63 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 63 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 63 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)