تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

1 NZD
=
4.611 HKD
1 دلار نیوزلندبرابر است با4.611 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.217 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 4.611 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 4.611 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ دیروز 4.657 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
4.636 4.636 کمترین
4.851 4.757 بیشترین
4.757 4.694 میانگین
0.054 0.030 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

1 دلار نیوزلند
=
4.61 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
46.11 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
115.28 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
230.57 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
461.13 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
691.7 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
922.26 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,152.83 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,305.65 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
4,611.31 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
23,056.54 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار نیوزلند

1 دلار هنگ کنگ
=
0.22 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
2.17 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
5.42 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
10.84 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
21.69 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
32.53 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
43.37 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
54.21 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
108.43 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
216.86 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
1,084.29 دلار نیوزلند
38,720 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 38,720 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,480 تومان (3.68 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 40,200 تومان معامله می شد.

8,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 8,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 230 تومان (2.67 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)