تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

1 NZD
=
4.773 HKD
1 دلار نیوزلندبرابر است با4.773 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.21 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 25 تیر 1403 برابر 4.773 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 4.773 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ دیروز 4.775 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
4.610 4.747 کمترین
4.839 4.799 بیشترین
4.744 4.774 میانگین
0.062 0.016 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ

1 دلار نیوزلند
=
4.77 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
47.73 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
119.32 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
238.63 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
477.26 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
715.89 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
954.52 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,193.15 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,386.31 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
4,772.62 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
23,863.08 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار نیوزلند

1 دلار هنگ کنگ
=
0.21 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
2.1 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
5.24 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
10.48 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
20.95 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
31.43 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
41.91 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
52.38 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
104.76 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
209.53 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
1,047.64 دلار نیوزلند
35,490 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 35,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,540 تومان معامله می شد.

7,430 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 7,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,440 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)