تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک

1 NZD
=
4.249 DKK
1 دلار نیوزلندبرابر است با4.249 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.235 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 4.249 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 4.249 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک دیروز 4.244 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
4.092 4.099 کمترین
4.263 4.263 بیشترین
4.166 4.172 میانگین
0.051 0.057 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک

1 دلار نیوزلند
=
4.25 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
42.49 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
106.22 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
212.45 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
424.89 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
637.34 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
849.79 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,062.23 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,124.46 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
4,248.93 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
21,244.64 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار نیوزلند

1 کرون دانمارک
=
0.24 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
2.35 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
5.88 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
11.77 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
23.54 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
35.3 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
47.07 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
58.84 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
117.68 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
235.35 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
1,176.77 دلار نیوزلند
31,080 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 31,080 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,030 تومان معامله می شد.

7,320 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 7,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)