تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

1 NOK
=
0.635 DKK
1 کرون نروژبرابر است با0.635 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با1.574 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

نرخ تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

نرخ تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 0.635 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.635 کرون دانمارک. نرخ تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک دیروز 0.635 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.634 0.634 کمترین
0.660 0.643 بیشترین
0.649 0.640 میانگین
0.008 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

1 کرون نروژ
=
0.64 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
6.35 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
15.88 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
31.77 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
63.54 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
95.3 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
127.07 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
158.84 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
317.68 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
635.36 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
3,176.82 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

1 کرون دانمارک
=
1.57 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
15.74 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
39.35 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
78.69 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
157.39 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
236.08 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
314.78 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
393.47 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
786.95 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,573.9 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
7,869.5 کرون نروژ
5,900 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,920 تومان معامله می شد.

9,280 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 9,280 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک و سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/DKK فارکس می توانید کرون نروژ خود را به کرون دانمارک تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)