تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

1 KRW
=
0.008 NOK
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با120.69 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 0.008 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.008 کرون نروژ. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ دیروز 0.008 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
0.008 0.008 کمترین
0.009 0.008 بیشترین
0.008 0.008 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

1 وون کره جنوبی
=
0.01 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.08 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
0.21 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
0.41 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
0.83 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1.24 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1.66 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2.07 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
4.14 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
8.29 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
41.43 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

1 کرون نروژ
=
120.69 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,206.9 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
3,017.25 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
6,034.5 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
12,069 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
18,103.5 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
24,137.99 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
30,172.49 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
60,344.99 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
120,689.97 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
603,449.86 وون کره جنوبی
3,855 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 3,855 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.26 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,845 تومان معامله می شد.

4,650 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 4,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,645 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)