تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه

1 JPY
=
0.617 RUB
1 ین ژاپنبرابر است با0.617 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با1.621 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه

نرخ تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه

نرخ تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 0.617 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.617 روبل روسیه. نرخ تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه دیروز 0.607 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
0.593 0.593 کمترین
0.677 0.618 بیشترین
0.636 0.606 میانگین
0.026 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه

1 ین ژاپن
=
0.62 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
6.17 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
15.42 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
30.84 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
61.69 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
92.53 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
123.38 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
154.22 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
308.44 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
616.88 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
3,084.38 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به ین ژاپن

1 روبل روسیه
=
1.62 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
16.21 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
40.53 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
81.05 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
162.11 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
243.16 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
324.21 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
405.27 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
810.54 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
1,621.07 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
8,105.37 ین ژاپن
34,470 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 34,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,400 تومان معامله می شد.

558 تومان

قیمت روبل روسیه امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 558 تومان است که نسبت به روز گذشته 8 تومان (1.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 566 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/JPY و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)