تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

1 HKD
=
0.906 DKK
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.906 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با1.104 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 برابر 0.906 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.906 کرون دانمارک. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک دیروز 0.909 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
0.848 0.886 کمترین
0.910 0.910 بیشترین
0.877 0.896 میانگین
0.016 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

1 دلار هنگ کنگ
=
0.91 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
9.06 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
22.65 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
45.29 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
90.59 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
135.88 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
181.17 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
226.47 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
452.93 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
905.86 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
4,529.31 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

1 کرون دانمارک
=
1.1 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
11.04 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
27.6 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
55.2 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
110.39 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
165.59 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
220.78 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
275.98 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
551.96 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
1,103.92 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
5,519.6 دلار هنگ کنگ
6,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 6,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,400 تومان معامله می شد.

7,060 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 7,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,040 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)