تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

1 DKK
=
1.52 NOK
1 کرون دانمارکبرابر است با1.52 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.658 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

نرخ تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 1.520 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 1.520 کرون نروژ. نرخ تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ دیروز 1.521 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
1.503 1.515 کمترین
1.586 1.537 بیشترین
1.532 1.524 میانگین
0.023 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ

1 کرون دانمارک
=
1.52 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
15.2 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
38 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
76 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
152 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
228 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
304 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
380 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
759.99 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,519.99 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
7,599.94 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک

1 کرون نروژ
=
0.66 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
6.58 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
16.45 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
32.89 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
65.79 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
98.68 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
131.58 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
164.47 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
328.95 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
657.9 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
3,289.5 کرون دانمارک
8,340 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 8,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,220 تومان معامله می شد.

5,490 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 5,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (1.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/DKK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ و سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/DKK فارکس می توانید کرون دانمارک خود را به کرون نروژ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)