تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

1 DKK
=
1.115 HKD
1 کرون دانمارکبرابر است با1.115 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.897 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 1.115 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 1.115 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ دیروز 1.118 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
1.116 1.116 کمترین
1.148 1.141 بیشترین
1.135 1.132 میانگین
0.007 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ

1 کرون دانمارک
=
1.12 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
11.15 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
27.88 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
55.75 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
111.51 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
167.26 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
223.01 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
278.77 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
557.53 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
1,115.07 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
5,575.33 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون دانمارک

1 دلار هنگ کنگ
=
0.9 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
8.97 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
22.42 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
44.84 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
89.68 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
134.52 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
179.36 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
224.2 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
448.4 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
896.81 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
4,484.04 کرون دانمارک
9,360 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 9,360 تومان است که نسبت به روز گذشته 290 تومان (3.01 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,650 تومان معامله می شد.

8,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 8,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 230 تومان (2.67 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)