تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین

1 DKK
=
52.958 ARS
1 کرون دانمارکبرابر است با52.958 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.019 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 52.958 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 52.958 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین دیروز 52.455 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
49.133 49.560 کمترین
52.806 52.806 بیشترین
50.233 51.027 میانگین
0.882 1.056 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین

1 کرون دانمارک
=
52.96 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
529.58 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
1,323.94 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
2,647.89 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
5,295.77 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
7,943.66 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
10,591.55 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
13,239.43 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
26,478.86 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
52,957.73 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
264,788.63 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به کرون دانمارک

1 پزو آرژانتین
=
0.02 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.19 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
0.47 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
0.94 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
1.89 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
2.83 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
3.78 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
4.72 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
9.44 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
18.88 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
94.41 کرون دانمارک
7,420 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.67 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (1.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به کرون دانمارک و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)