تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

1 CHF
=
8.608 HKD
1 فرانک سوئیسبرابر است با8.608 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.116 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 8.608 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 8.608 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ دیروز 8.608 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
8.576 8.576 کمترین
9.092 8.710 بیشترین
8.824 8.640 میانگین
0.149 0.042 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به دلار هنگ کنگ

1 فرانک سوئیس
=
8.61 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
86.08 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
215.19 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
430.38 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
860.77 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,291.15 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,721.54 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
2,151.92 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
4,303.85 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
8,607.69 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
43,038.46 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به فرانک سوئیس

1 دلار هنگ کنگ
=
0.12 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
1.16 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.9 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
5.81 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
11.62 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
17.43 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
23.24 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
29.04 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
58.09 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
116.18 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
580.88 فرانک سوئیس
71,250 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 71,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,750 تومان (2.4 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 73,000 تومان معامله می شد.

8,270 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 8,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (2.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)