تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

1 CHF
=
7.676 DKK
1 فرانک سوئیسبرابر است با7.676 کرون دانمارک
1 کرون دانمارکبرابر است با0.13 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 7.676 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 7.676 کرون دانمارک. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک دیروز 7.692 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

سه ماهه یکماهه  
7.589 7.589 کمترین
7.999 7.693 بیشترین
7.780 7.655 میانگین
0.117 0.033 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به کرون دانمارک
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به کرون دانمارک

1 فرانک سوئیس
=
7.68 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
76.76 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
191.9 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
383.81 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
767.62 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
1,151.43 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,535.24 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,919.05 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
3,838.09 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
7,676.18 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
38,380.9 کرون دانمارک

تبدیل کرون دانمارک به فرانک سوئیس

1 کرون دانمارک
=
0.13 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
1.3 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
3.26 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
6.51 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
13.03 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
19.54 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
26.05 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
32.57 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
65.14 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
130.27 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
651.37 فرانک سوئیس
71,300 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 71,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 71,650 تومان معامله می شد.

9,290 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 9,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.21 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,310 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون دانمارک چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به کرون دانمارک سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به کرون دانمارک تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/DKK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)