تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

1 BHD
=
20.779 HKD
1 دینار بحرینبرابر است با20.779 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.048 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 20.779 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 20.779 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ دیروز 20.771 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
20.716 20.716 کمترین
20.925 20.925 بیشترین
20.764 20.751 میانگین
0.040 0.049 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

1 دینار بحرین
=
20.78 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
207.79 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
519.48 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
1,038.96 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
2,077.93 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
3,116.89 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
4,155.85 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
5,194.81 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
10,389.63 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
20,779.26 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
103,896.28 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

1 دلار هنگ کنگ
=
0.05 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.48 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
1.2 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
2.41 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
4.81 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
7.22 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
9.62 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
12.03 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
24.06 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
48.12 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
240.62 دینار بحرین
134,950 تومان

قیمت دینار بحرین امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 134,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 135,250 تومان معامله می شد.

6,500 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 6,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,510 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)