تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

1 BHD
=
20.779 HKD
1 دینار بحرینبرابر است با20.779 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.048 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر 20.779 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 20.779 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ دیروز 20.774 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
20.742 20.742 کمترین
20.843 20.806 بیشترین
20.803 20.774 میانگین
0.024 0.015 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ

1 دینار بحرین
=
20.78 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
207.79 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
519.48 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
1,038.96 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
2,077.93 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
3,116.89 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
4,155.85 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
5,194.81 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
10,389.63 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
20,779.26 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
103,896.28 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دینار بحرین

1 دلار هنگ کنگ
=
0.05 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.48 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
1.2 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
2.41 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
4.81 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
7.22 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
9.62 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
12.03 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
24.06 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
48.12 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
240.62 دینار بحرین
154,650 تومان

قیمت دینار بحرین امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 154,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,200 تومان (0.77 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 155,850 تومان معامله می شد.

7,440 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 7,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.8 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)