تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین

1 BHD
=
956.197 ARS
1 دینار بحرینبرابر است با956.197 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 956.197 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 956.197 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین دیروز 950.878 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
921.541 928.064 کمترین
954.867 954.867 بیشترین
931.281 936.967 میانگین
6.972 9.719 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین

1 دینار بحرین
=
956.2 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
9,561.97 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
23,904.92 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
47,809.84 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
95,619.68 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
143,429.52 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
191,239.36 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
239,049.2 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
478,098.4 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
956,196.81 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
4,780,984.04 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به دینار بحرین

1 پزو آرژانتین
=
0 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.03 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.05 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
0.1 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
0.16 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
0.21 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
0.26 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
0.52 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
1.05 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
5.23 دینار بحرین
134,950 تومان

قیمت دینار بحرین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 134,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 135,350 تومان معامله می شد.

141 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 141 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 142 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار بحرین و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و پزو آرژانتین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)