تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

1 AFN
=
18.417 KRW
1 افغانی افغانستانبرابر است با18.417 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.054 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 18.417 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 18.417 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی دیروز 18.482 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
16.585 17.431 کمترین
18.917 18.917 بیشترین
17.770 18.191 میانگین
0.575 0.400 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

1 افغانی افغانستان
=
18.42 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
184.17 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
460.41 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
920.83 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
1,841.65 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
2,762.48 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
3,683.31 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
4,604.14 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
9,208.27 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
18,416.54 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
92,082.7 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به افغانی افغانستان

1 وون کره جنوبی
=
0.05 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
0.54 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1.36 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2.71 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5.43 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
8.14 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10.86 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
13.57 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
27.15 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
54.3 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
271.5 افغانی افغانستان
719 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 719 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 725 تومان معامله می شد.

3,905 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 3,905 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.51 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,925 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(3.7/3)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)