تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

1 AFN
=
19.118 KRW
1 افغانی افغانستانبرابر است با19.118 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.052 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 19.118 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 19.118 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی دیروز 19.153 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
17.849 18.798 کمترین
19.511 19.511 بیشترین
18.513 19.053 میانگین
0.453 0.176 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی

1 افغانی افغانستان
=
19.12 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
191.18 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
477.94 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
955.89 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
1,911.78 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
2,867.67 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
3,823.56 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
4,779.45 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
9,558.9 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
19,117.79 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
95,588.95 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به افغانی افغانستان

1 وون کره جنوبی
=
0.05 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
0.52 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1.31 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2.62 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5.23 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7.85 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10.46 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
13.08 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
26.15 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
52.31 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
261.54 افغانی افغانستان
903 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 903 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (2.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 923 تومان معامله می شد.

4,725 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 4,725 تومان است که نسبت به روز گذشته 95 تومان (1.97 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,820 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(3.7/3)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)