تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

1 AFN
=
0.012 CHF
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.012 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با81.743 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.012 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.012 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس دیروز 0.012 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.011 0.012 کمترین
0.013 0.013 بیشترین
0.012 0.012 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

1 افغانی افغانستان
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.12 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.31 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.61 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
1.22 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.84 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
2.45 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
3.06 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
6.12 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
12.23 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
61.17 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

1 فرانک سوئیس
=
81.74 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
817.43 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
2,043.56 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
4,087.13 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
8,174.25 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
12,261.38 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
16,348.51 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
20,435.63 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
40,871.26 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
81,742.53 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
408,712.64 افغانی افغانستان
713 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 713 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

58,350 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 58,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.26 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 58,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)