تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

1 AFN
=
0.013 CHF
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.013 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با78.137 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.013 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.013 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس دیروز 0.013 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.012 0.012 کمترین
0.013 0.013 بیشترین
0.012 0.013 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

1 افغانی افغانستان
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.13 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.32 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.64 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
1.28 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.92 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
2.56 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
3.2 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
6.4 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
12.8 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
63.99 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

1 فرانک سوئیس
=
78.14 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
781.37 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,953.42 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
3,906.85 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
7,813.69 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
11,720.54 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
15,627.38 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
19,534.23 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
39,068.46 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
78,136.91 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
390,684.56 افغانی افغانستان
922 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 922 تومان است که نسبت به روز گذشته 26 تومان (2.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 948 تومان معامله می شد.

72,100 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 72,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,000 تومان (2.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 74,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)