تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

1 TMT
=
2.991 SEK
1 منات ترکمنستانبرابر است با2.991 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.334 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 2.991 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 2.991 کرون سوئد. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد دیروز 2.989 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
2.954 2.954 کمترین
3.199 3.103 بیشترین
3.100 3.006 میانگین
0.075 0.041 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

1 منات ترکمنستان
=
2.99 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
29.91 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
74.76 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
149.53 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
299.06 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
448.58 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
598.11 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
747.64 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
1,495.28 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
2,990.57 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
14,952.83 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

1 کرون سوئد
=
0.33 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.34 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8.36 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16.72 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
33.44 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
50.16 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
66.88 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
83.6 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
167.19 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
334.38 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,671.92 منات ترکمنستان
14,490 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 14,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,460 تومان معامله می شد.

4,845 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 4,845 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)