تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

1 TJS
=
0.944 SEK
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.944 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با1.06 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.944 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.944 کرون سوئد. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد دیروز 0.954 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.948 0.948 کمترین
1.026 1.021 بیشترین
0.998 0.979 میانگین
0.020 0.022 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

1 سامانی تاجیکستان
=
0.94 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
9.44 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
23.59 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
47.18 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
94.36 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
141.54 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
188.73 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
235.91 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
471.81 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
943.63 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4,718.14 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 کرون سوئد
=
1.06 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
10.6 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
26.49 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
52.99 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
105.97 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
158.96 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
211.95 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
264.94 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
529.87 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,059.74 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
5,298.7 سامانی تاجیکستان
4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

4,890 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,890 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,880 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)