تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

1 TJS
=
8.287 RUB
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با8.287 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.121 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 برابر 8.287 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 8.287 روبل روسیه. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه دیروز 8.130 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
7.790 7.790 کمترین
8.560 8.269 بیشترین
8.279 8.138 میانگین
0.146 0.113 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

1 سامانی تاجیکستان
=
8.29 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
82.87 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
207.16 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
414.33 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
828.65 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,242.98 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,657.3 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,071.63 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,143.25 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,286.51 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
41,432.53 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

1 روبل روسیه
=
0.12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.21 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.02 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.03 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.07 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
18.1 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
24.14 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
30.17 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
60.34 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
120.68 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
603.39 سامانی تاجیکستان
5,390 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 5,390 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,390 تومان معامله می شد.

650 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 650 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (1.96 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 663 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)