تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

1 TJS
=
8.197 RUB
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با8.197 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.122 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 8.197 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 8.197 روبل روسیه. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه دیروز 8.212 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
8.121 8.121 کمترین
9.236 8.546 بیشترین
8.674 8.307 میانگین
0.308 0.127 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

1 سامانی تاجیکستان
=
8.2 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
81.97 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
204.92 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
409.83 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
819.66 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,229.5 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,639.33 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,049.16 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,098.32 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,196.64 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
40,983.2 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

1 روبل روسیه
=
0.12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.22 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.05 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.1 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.2 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
18.3 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
24.4 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
30.5 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
61 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
122 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
610.01 سامانی تاجیکستان
4,630 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

565 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 565 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 566 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)