تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

1 SYP
=
0.001 SEK
1 پوند سوریهبرابر است با0.001 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با1,188.303 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

نرخ تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

نرخ تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.001 کرون سوئد. نرخ تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

1 پوند سوریه
=
0 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.01 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.02 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
0.04 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
0.08 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
0.13 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
0.17 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
0.21 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
0.42 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
0.84 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4.21 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

1 کرون سوئد
=
1,188.3 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
11,883.03 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
29,707.57 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
59,415.15 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
118,830.3 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
178,245.44 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
237,660.59 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
297,075.74 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
594,151.48 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
1,188,302.96 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
5,941,514.82 پوند سوریه
523 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 523 تومان است که نسبت به روز گذشته 12 تومان (2.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 511 تومان معامله می شد.

6,230 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 6,230 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.96 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,110 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)