تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

1 SGD
=
69.613 RUB
1 دلار سنگاپوربرابر است با69.613 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.014 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 69.613 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 69.613 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه دیروز 70.692 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
62.341 69.696 کمترین
73.961 72.139 بیشترین
69.434 70.937 میانگین
2.353 0.641 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

1 دلار سنگاپور
=
69.61 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
696.13 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,740.33 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3,480.65 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6,961.3 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
10,441.95 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
13,922.6 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
17,403.26 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
34,806.51 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
69,613.02 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
348,065.11 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

1 روبل روسیه
=
0.01 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.14 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.36 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.72 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.44 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.15 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
2.87 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
3.59 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
7.18 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
14.37 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
71.83 دلار سنگاپور
36,310 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 36,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,360 تومان معامله می شد.

521 تومان

قیمت روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 521 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 514 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)