تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

1 SGD
=
1.255 AZN
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.255 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.797 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 1.261 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1.261 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان دیروز 1.268 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
1.255 1.255 کمترین
1.308 1.282 بیشترین
1.273 1.264 میانگین
0.010 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به مانات آذربایجان

1 دلار سنگاپور
=
1.26 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
12.55 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
31.38 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
62.77 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
125.54 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
188.31 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
251.08 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
313.85 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
627.69 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,255.38 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6,276.91 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دلار سنگاپور

1 مانات آذربایجان
=
0.8 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
7.97 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
19.91 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
39.83 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
79.66 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
119.49 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
159.31 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
199.14 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
398.29 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
796.57 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
3,982.85 دلار سنگاپور
37,670 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 37,670 تومان است که نسبت به روز گذشته 820 تومان (2.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 38,490 تومان معامله می شد.

30,020 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 29,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 460 تومان (1.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 30,330 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)