تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

1 AFN
=
0.024 AZN
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.024 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با42.328 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 0.024 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.024 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان دیروز 0.024 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.023 0.024 کمترین
0.024 0.024 بیشترین
0.023 0.024 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

1 افغانی افغانستان
=
0.02 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.24 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.59 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
1.18 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
2.36 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
3.54 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
4.72 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
5.91 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
11.81 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
23.63 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
118.13 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 مانات آذربایجان
=
42.33 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
423.28 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,058.2 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,116.4 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
4,232.8 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
6,349.21 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
8,465.61 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
10,582.01 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
21,164.02 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
42,328.04 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
211,640.21 افغانی افغانستان
899 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 899 تومان است که نسبت به روز گذشته 24 تومان (2.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 923 تومان معامله می شد.

38,100 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 38,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 960 تومان (2.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 39,060 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به منات آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)