تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان

1 GBP
=
2.155 AZN
1 پوند انگلیسبرابر است با2.155 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.464 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 2.155 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 2.155 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان دیروز 2.155 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
2.132 2.136 کمترین
2.176 2.172 بیشترین
2.154 2.149 میانگین
0.011 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به مانات آذربایجان

1 پوند انگلیس
=
2.15 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
21.55 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
53.87 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
107.73 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
215.46 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
323.19 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
430.93 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
538.66 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
1,077.31 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
2,154.63 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
10,773.13 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به پوند انگلیس

1 مانات آذربایجان
=
0.46 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
4.64 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
11.6 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
23.21 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
46.41 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
69.62 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
92.82 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
116.03 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
232.06 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
464.12 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
2,320.59 پوند انگلیس
72,050 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 72,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 72,050 تومان معامله می شد.

33,790 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 33,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)