تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

1 CNY
=
0.235 AZN
1 یوان چینبرابر است با0.235 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با4.259 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 0.235 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.235 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان دیروز 0.235 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.234 0.235 کمترین
0.237 0.236 بیشترین
0.235 0.235 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

1 یوان چین
=
0.23 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
2.35 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
5.87 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
11.74 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
23.48 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
35.22 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
46.96 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
58.7 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
117.39 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
234.78 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,173.91 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به یوان چین

1 مانات آذربایجان
=
4.26 یوان چین
10 یوان چین
=
42.59 یوان چین
25 یوان چین
=
106.48 یوان چین
50 یوان چین
=
212.96 یوان چین
100 یوان چین
=
425.93 یوان چین
150 یوان چین
=
638.89 یوان چین
200 یوان چین
=
851.85 یوان چین
250 یوان چین
=
1,064.81 یوان چین
500 یوان چین
=
2,129.63 یوان چین
1000 یوان چین
=
4,259.26 یوان چین
5000 یوان چین
=
21,296.3 یوان چین
8,060 تومان

قیمت یوان چین امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 8,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.51 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,940 تومان معامله می شد.

34,340 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 34,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 500 تومان (1.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)