تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

1 CNY
=
0.238 AZN
1 یوان چینبرابر است با0.238 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با4.21 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.238 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.238 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان دیروز 0.238 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.231 0.231 کمترین
0.239 0.238 بیشترین
0.234 0.235 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به مانات آذربایجان

1 یوان چین
=
0.24 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
2.38 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
5.94 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
11.88 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
23.75 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
35.63 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
47.51 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
59.38 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
118.76 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
237.53 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,187.65 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به یوان چین

1 مانات آذربایجان
=
4.21 یوان چین
10 یوان چین
=
42.1 یوان چین
25 یوان چین
=
105.25 یوان چین
50 یوان چین
=
210.5 یوان چین
100 یوان چین
=
421 یوان چین
150 یوان چین
=
631.5 یوان چین
200 یوان چین
=
842 یوان چین
250 یوان چین
=
1,052.5 یوان چین
500 یوان چین
=
2,105 یوان چین
1000 یوان چین
=
4,210 یوان چین
5000 یوان چین
=
21,050 یوان چین
7,090 تومان

قیمت یوان چین امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 7,090 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

29,850 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 29,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,880 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)