تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

1 AUD
=
1.091 AZN
1 دلار استرالیابرابر است با1.091 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.916 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 1.091 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 1.091 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان دیروز 1.094 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
1.090 1.090 کمترین
1.128 1.126 بیشترین
1.112 1.107 میانگین
0.008 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

1 دلار استرالیا
=
1.09 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
10.91 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
27.28 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
54.56 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
109.11 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
163.67 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
218.23 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
272.79 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
545.57 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,091.14 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,455.71 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

1 مانات آذربایجان
=
0.92 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
9.16 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
22.91 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
45.82 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
91.65 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
137.47 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
183.29 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
229.12 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
458.24 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
916.47 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
4,582.35 دلار استرالیا
42,600 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 43,000 تومان معامله می شد.

39,050 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 39,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 280 تومان (0.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 39,330 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)