تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

1 SEK
=
0.156 AZN
1 کرون سوئدبرابر است با0.156 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.417 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 0.156 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.156 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان دیروز 0.157 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.156 0.156 کمترین
0.169 0.166 بیشترین
0.163 0.160 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

1 کرون سوئد
=
0.16 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.56 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.9 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.79 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.58 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
23.38 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
31.17 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
38.96 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
77.92 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
155.84 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
779.2 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

1 مانات آذربایجان
=
6.42 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
64.17 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
160.42 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
320.84 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
641.69 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
962.53 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,283.37 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,604.22 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,208.43 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
6,416.86 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
32,084.32 کرون سوئد
4,665 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 4,665 تومان است که نسبت به روز گذشته 85 تومان (1.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,750 تومان معامله می شد.

29,930 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 29,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (1.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 30,330 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)