تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان

1 IQD
=
0.001 AZN
1 دینار عراقبرابر است با0.001 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با770.951 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.001 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.001 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به مانات آذربایجان

1 دینار عراق
=
0 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.01 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.03 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
0.06 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
0.13 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
0.19 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
0.26 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
0.32 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
0.65 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1.3 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6.49 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دینار عراق

1 مانات آذربایجان
=
770.95 دینار عراق
10 دینار عراق
=
7,709.51 دینار عراق
25 دینار عراق
=
19,273.77 دینار عراق
50 دینار عراق
=
38,547.54 دینار عراق
100 دینار عراق
=
77,095.07 دینار عراق
150 دینار عراق
=
115,642.61 دینار عراق
200 دینار عراق
=
154,190.14 دینار عراق
250 دینار عراق
=
192,737.68 دینار عراق
500 دینار عراق
=
385,475.35 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
770,950.7 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
3,854,753.52 دینار عراق
3,805 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,805 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,830 تومان معامله می شد.

29,790 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 29,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 160 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به منات آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار عراق و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)