تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان

1 CAD
=
1.252 AZN
1 دلار کانادابرابر است با1.252 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.799 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 1.252 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 1.252 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان دیروز 1.248 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
1.224 1.224 کمترین
1.284 1.248 بیشترین
1.246 1.239 میانگین
0.011 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به مانات آذربایجان

1 دلار کانادا
=
1.25 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
12.52 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
31.29 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
62.58 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
125.17 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
187.75 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
250.33 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
312.91 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
625.83 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,251.66 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
6,258.28 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دلار کانادا

1 مانات آذربایجان
=
0.8 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
7.99 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
19.97 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
39.95 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
79.89 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
119.84 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
159.79 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
199.74 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
399.47 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
798.94 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
3,994.71 دلار کانادا
37,350 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

29,840 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 29,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,880 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)